Liên hệ

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC TRUNG

Địa chỉ: Xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
 Người phát ngôn: Bà Vũ Thị Quế- Chức vụ: Hiệu trưởng